МОНТ ООД - Издателство / Печат (Издателство)   
 

     В нашите издания най-силно е застъпена темата, станала популярна заради напрегнатия живот на съвременното общество, а именно: да постигнем и съхраним здрав дух и здраво тяло чрез самолечение, самоанализа, с тради- ционни и алтернативни методи и най-вече с помощта на всесилната природа и могъщото човешко съзнание.
     Книгите на тази тема са класифицирани в две групи:
     • Бестселъри – изключително популярни книги в цял свят, преиздавани многократно и на много езици.
     • Поредица „КОЛЕКЦИЯ ОТ ЗНАНИЯ” -
 
книги, написани на прост и достъпен език, учещи ни неусетно на безброй полезни знания и умения, с чиято помощ можем да се справим с напрегнатото си ежедневие и да постигнем хармоничен живот без болести, тревоги и стрес.
     Предлагаме на читателите и хумор, защото вярваме, че "Светът е оцелял, защото се е смял!"
     От необятната художествена литература подбираме поредици както за зрелите читате- ли, така и за деца.
     Нашият екип непрекъснато следи светов- ния книжен пазар и се стреми да избере най-доброто за читателите.
Нашите книги се продавават в тези книжарници