МОНТ ООД - Издателство / Печат (Печатница)   
 

     Печатницата на дружеството разполага с машинен парк, осигуряващ пълен цикъл за изработване на печатни издания.. Персоналът ни е квалифициран да работи качествено с машините и да извършва всички нужни поли- графически дейности. Стараем се да работим в кратки срокове, осигуряваме транспорт по заявка и предлагаме складово съхранение на желаещите клиенти.
     В печатния цех се осъществява качествен листов офсетов печат. Разполагаме с двуцвет- ни листови машини ROLAND 202 и четири- цветна листова машина HEIDELBERG. Тук се изработва широка гама от едноцветни и
 
многоцветни печатни материали: книги, бро- шури, диплянки, плакати, каталози, кален- дари, картички, опаковки, етикети и др.
     Книговезкият цех разполага със всички машини, необходими за извършването на: биговане, сгъване, колонабиране, влагане на коли, шиене, лепене, рязане ламиниране, пакетиране.
     Поддържаме складови наличности на най-ползваните хартии и картони, което гарантира краткосрочното изпълнение на поръчките. За останалите видове, размери и грамажи сме в договорни отношения с големи вносители за своевременна доставка.
     Ръководният ни екип посреща всеки клиент на печатница МОНТ с добро отноше- ние и с готовност да окаже съдействие и да даде професионален съвет.