ЛЕЧЕНИЕ СЪС СИМВОЛИ - Петра Ноймайер и Розвита Старк - МОНТ ООД - Издателство / Печат (Колекция от знания)   
ЛЕЧЕНИЕ СЪС СИМВОЛИ
Автори: Петра Ноймайер и Розвита Старк
Поредица: Колекция от знания
Формат: 20x13
Брой на страници: 208
ISBN: 9789548055178
Цена: 10.99 лв.
Поръчай от книжарница
     Още от древността индианските народи използвали знаците и символите, за да увеличават своята сила и смелост. Върху тялото на световноизвестния леден човек "Йотци" също са намерени татуирани линии по наранените части на тялото. Днес дори скенерът на касите в супермаркетите раз- познава различните продукти по линеен код… Символите, обикновени линии и знаци, са използвани от древни времена в много различни култури, за да се предава инфор- мация и да се мобилизират собствените лечебни сили.
     В средата на 80-те години на ХХ век виенският електротехник Ерих Кьорблер съживява тези познания отново. Благодарение на геометричните форми и знаци може да се повлияе оздравително на човешкия, животин- ския и растителния организъм на всяка една от трите равнини – тяло, съзнание и душа. Знаците действат като антени по кожата и оттам могат да променят енергийната сис- тема на тялото. Те се нанасят на болезнените места по тялото или върху акупунктурните точки. С тяхна помощ може също да се пре- нася информация върху водата или върху лечебни камъни.