КАК ДА ИЗКОРЕНИМ ЛОШИТЕ НАВИЦИ - Вера Пайфър - МОНТ ООД - Издателство / Печат (Колекция от знания)   
КАК ДА ИЗКОРЕНИМ ЛОШИТЕ НАВИЦИ


Автор: Вера Пайфър
Поредица: Колекция от знания

Поръчай от книжарница
 
СТРАДАТЕ ЛИ ОТ НАВИК, КОЙТО ВИ ПРИТЕСНЯВА ИЛИ ПОРАЖДА ВЪВ ВАС ЧУВСТВО НА ВИНА? ВРЕДИ ЛИ НА ОТНО- ШЕНИЯТА ВИ? ОБСЕБВА ЛИ ЖИВОТА ВИ?
     Добрата новина е, че лошите навици могат да бъдат превърнати в положителни, което повишава увереността и самочувствието, съз- дава по-благоприятни условия за професио- нално развитие и укрепва връзките с околните.
     Как да изкореним лошите навици ще ви помогне да:
  • разберете доколко е сериозен пробле- мът ви;
  • очертаете основните опасности, които ви заплашват;
  • промените отношението и поведението си;
  • се справите с проблеми като тютюно- пушене, шопингмания, неорганизира- ност, склонност към претоварване с работа, протакане и много други.
     Изобилстваща от практически съвети, мощни техники за убеждаване и вдъхновя- ващи истории, тази книга ще ви даде възмож- ност отново да вземете живота си в ръце.