ИСПАНСКИ ЕЗИК- КРЪСТОСЛОВИЦИ - ИСПАНСКА ФИЕСТА МОНТ ООД - Издателство / Печат (забавно учене на думи )   
КРЪСТОСЛОВИЦИ
ИСПАНСКА ФИЕСТА
ИСПАНСКИ ЕЗИК

Автор: Монт ООД
Поредица: Забавно учене на думи
Формат: 12.5x16.5
Брой на страници: 240
ISBN:9786191691913
Цена: 10.00 лв.


Книгата

забавно учение на думи

ИСПАНСКИ ЕЗИК

     обхваща около 1200 думи, които се използват в ежедневието. Познаването им ще помогне значително за свободното общуване на испански език. Книгата съдържа речник с думи на испански език и тяхното най-популярно значение на български език, разделен на три основни групи:
     - съществителни, местоимения и числителни имена;
     - прилагателни, наречия, предлози, съюзи и други;а;
     - глаголи.
     Забавлявайте се докато решавате кръстословиците! Ще се изненадате колко много думи сте запомнили.