ДЖОН БАРГ - ПРЕДИ ДА ПОМИСЛИМ - МОНТ ООД - Издателство / Печат (Романи)   
ПРЕДИ ДА ПОМИСЛИМ
Автори: ДЖОН БАРГ
Поредица: КОЛЕКЦИЯ ОТ ЗНАНИЯ
Формат: 13x20
Брой на страници: 512
ISBN:9786191691869
Цена: 19 лв.
      Това очарователно пътешествие през човешкия ум разкрива как нашите съзнателни мисли и несъзнателни мотиви се преплитат, за да ни оформят като личности. Една забавна и интелигентна книга, която ще промени начина, по който виждате себе си и света около вас.
      Джона Бъргър, автор на „Невидимото влияние"
      Каква част от онова, което изговаряме, чувстваме и правим всеки ден е под съзнателния ни контрол? Още по-важното е каква част от него не е? А решаващият въпрос е: дали ако разберем как работи подсъзнанието ни - ако разберем основанията за постъпките си — най-накрая напълно ще познаем себе си? Дали прозренията за скритите ни подбуди ще отключат нов начин, по който да мислим, чувстваме и действаме? Какво ще означава това за нашия живот?
      Книгата,, Преди да помислим “ изследва тези въпроси, както и много други, които са също толкова сложни и чакат спешен отговор. Като начало обаче, трябва да разгледаме причините, поради които човешкият опит работи по този начин.