Вера Пайфър - МОНТ ООД - Издателство / Печат (Автори)   
Вера Пайфър


     ВЕРА ПАЙФЪР е дипломиран психолог с допълнителни квалификации в областта на кинезиологията и аналитичната хипнотера- пия. Има успешна частна практика, води курсове по Позитивно мислене и Стрес мениджмънт, председател е на Фондация Пайфър - организация, насочила дейността си към подпомагане на хората в стремежа им за по-пълноценно съществуване от практическа гледна точка.

Книги:
КАК ДА ИЗКОРЕНИМ ЛОШИТЕ НАВИЦИ