Печатница МОНТ

МОНТ ООД е създадено през 1997 г. като предприятие с основна дейност полиграфически услуги. За годините от създаването му до днес успяхме да изградим машинен парк, осигуряващ пълен цикъл за изработването на почти всички видове печатни издания, същевременно постигайки високо качество и кратки срокове на изпълнение.

Издателство МОНТ

През 2007 година с много старание и надежда да успеем да удовлетворим търсенията на читателите започнахме активна издателска дейност. Книгите, които предлагаме на читателите са с широк спектър от теми както от художествената, така и от нехудожествената литература.

ДОБРЕ ДОШЛИ!